Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος Η/Υ

Περιοχή:Μαρούσι

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

Κωδικός θέσης εργασίας: MTHY 0622

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/06/2022

Η E-GATE, μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, ζητά να προσλάβει
στέλεχος για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας 
του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης των πελατών της.

Αντικείμενο εργασίας:

Συντονίζει την καθημερινή δράση της τεχνικής ομάδας, επιβλέπει την ορθή τήρηση των διαδικασιών εγγύησης και επιστροφής των κατασκευαστών, υλοποιεί ελέγχους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συντονίζει τη συνεργασία του τμήματος με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, συμμετέχει στην επιδιόρθωση και τη συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού.   

Προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Τεχνικού τμήματος τουλάχιστον  3 έτη.
  • Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ,
  • Servers, Εκτυπωτών, Κινητών τηλεφώνων, Εξαρτημάτων Αναβάθμισης, Δικτύων, Εγκαταστάσεις Λογισμικών.
  • Επιθυμητό πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σχολής ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου.
  • Αποδεδειγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
  • Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή αυτοκινήτου.

Η E-GATE  προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας,αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο e-mail: Human Res.(hr@e-gate.gr)